Hyper-mentaliseren

Psychotherapie vermindert het 'hyper-mentaliseren' bij adolescenten met
Borderline PS

Problemen met het mentaliseren kunnen verschillende vormen aannemen. Sharp en collega's toonden in een eerdere studie aan dat adolescenten met borderline trekken bijvoorbeeld vooral 'hyper-mentaliseren'. Ze gaan allerlei invullingen geven over de mind van anderen, die ver voorbij de 'feiten' gaan. Voor een 'neutrale' observator is het dan lastig om de conclusies van de adolescent te volgen. Als bijvoorbeeld persoon A persoon B uitnodigt om 's avonds een hapje te komen eten en B haastig antwoordt dat ze al een afspraak heeft, dan kan A daaruit afleiden dat B geen zin heeft omwille van een klein misverstand van jaren geleden dat ze zich herinnert, op basis waarvan A zich een hele voorstelling maakt van de overdreven reactie van B en haar onvermogen om te vergeven. In het voorbeeld gebruikt A dus wel mentale toestanden om het gedrag van B te verklaren, maar schiet daarin door waardoor de verklaring gebruik maakt van mentale toestanden die zeer waarschijnlijk onjuist zijn. Sharp en collega's toonden aan dat deze strategieën vaker gezien worden bij jongeren met borderline trekken, onafhankelijk van hun internalizerende en externalizerende symptomen, en mogelijk dus een belangrijk aandachtspunt moeten vormen in de behandeling. In haar nieuwe studie heeft ze onderzocht of behandeling ook effectief tot een verbetering kan leiden in dit hypermentaliseren. De resultaten bevestigen dat: waar (een klassieke residentiële milieutherapeutische) behandeling voor zowel BPS- als niet-BPS jongeren tot verbetering in het hypermentaliseren leidt, is dit effect significant meer uitgesproken voor BPS-jongeren. Andere problemen met mentaliseren blijken veel minder te verbeteren doorheen de behandeling. Klinisch betekent dit wellicht dat jongeren met BPS - wanneer ze emotioneel 'geraakt' zijn- vaak veel te ver gaan in hun interpretaties en bovendien die interpretaties veel te veel 'voor waar' aannemen. Wat therapeuten dan moeten proberen te doen, is twijfel genereren bij deze jongeren, zelfs in die gevallen waarin de 'intuïtie' van de adolescenten hen dwingt om anders te geloven. 

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

Dag van de Psychotherapie 2019

De eerste 5 minuten

Het thema van het NVP-congres vrijdag 13 december is: De eerste 5 minuten, hoe manifesteren de eerste 5 levensjaren zich in de eerste 5 minuten van psychotherapie?