Kwaliteitssysteem voor MBT

Mentalization-Based Treatment is een bewezen effectieve behandeling voor volwassenen en adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dit betekent echter nog niet dat de wijze waarop MBT toegepast wordt in de dagelijkse klinische praktijk even doelmatig is als aangetoond werd in wetenschappelijke studies.

Misschien wel integendeel: veel studies tonen aan dat een behandelprogramma aan resultaat inboet wanneer het wordt toegepast in de ‘gewone’ praktijk, ver weg van de ideale omstandigheden waarin het programma wetenschappelijk werd onderzocht. De wijze waarop een programma wordt geïmplementeerd – de organisatiecontext, aanwezige expertise, supervisiestructuur enzovoort – is erg belangrijk om een programma optimaal te laten werken.

MBT-Nederland heeft  in samenwerking met het Anna Freud Centre van grondlegger van de MBT, Anthony Bateman, een kwaliteitssysteem voor Mentalization-Based Treatment ontwikkeld. Zo wordt de kloof tussen wetenschappelijke evidentie en praktijk overbrugd. Het kwaliteitssysteem bestaat uit een geheel van ondersteunende interventies en structuren. Hiermee wordt de kwaliteit van een MBT-programma optimaal geborgd. Elementen daarvan zijn:

  • Kwaliteitshandleiding; hierin worden programmavoorwaarden op organisatieniveau beschreven
  • Opleidingsstructuur; deze voorziet in blijvende ontwikkeling van behandelaars en teams
  • Supervisiestructuur; een ondersteuningsaanbod van protocollen die de principes van MBT door diverse programmaonderdelen en klinische processen heen borgen
  • Systeem van monitoring en feedback.

De eerste ervaringen met het kwaliteitssysteem op de Viersprong-afdelingen in Bergen op Zoom en Amsterdam tonen aan dat behandelaars zich dankzij het kwaliteitssysteem beter ingebed voelen. Hierdoor herkennen zij sneller potentieel hinderende processen in behandelingen of teamfunctioneren en kunnen deze tijdig aanpakken. De invloed van de implementatie van het kwaliteitssysteem op de behandeluitkomsten wordt nu gemonitord op beide afdelingen. Het kwaliteitssysteem past uitstekend binnen de missie van de Viersprong om een superieure kwaliteit van specialistische behandelingen voor persoonlijkheids- en gedragsstoornissen na te streven.

Meer informatie: download hier onze factsheet

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

Trainingskalender 2020

De trainingskalender voor 2020 is compleet. U kunt zich inschrijven voor onze trainingen!

 

Download hier onze trainingskalender.