Boek 'Mentaliserend Coachen' van Peter Bleumer en Rene Meijer

Beschrijving inhoud boek Mentaliserend coachen

 

‘Zoals ik het zie, zo is het ook.’ Mensen met weinig zelfreflectie gaan ervan uit dat hun kijk op de werkelijkheid de waarheid is. Ze hebben vaak ook moeite zich in te leven in anderen. Als coach of leidinggevende vraag je je dan af: hoe kan ik daarmee omgaan? Hoe kan ik bij deze mensen zelfreflectie en inlevingsvermogen bevorderen?

 

Mentaliseren betekent: kunnen voelen en denken over je eigen voelen en denken en dat van anderen. Het betekent dat je je eigen doen en laten en dat van anderen, impliciet en expliciet,  kunt begrijpen als intentioneel gedreven. Dat wil zeggen: kunnen aanvoelen en snappen waarom jijzelf en anderen doen zoals ze doen, en begrijpen wat daar de achterliggende gedachten, gevoelens, motieven en intenties bij zijn. Als het jezelf betreft betekent dit in staat zijn tot zelfreflectie, als het gaat om anderen spreken we van inlevingsvermogen in anderen. En het gaat tenslotte ook om kunnen reflecteren over wat er in de relatie met een ander gebeurt. Goed mentaliseren bevordert effectieve communicatie, prettig samenwerken en samenleven, want je begrijpt jezelf en de ander.

 

Mentaliseren is niet voor iedereen vanzelfsprekend! En dat terwijl veel coachingsmethoden veronderstellen dat de cliënt dat in zekere mate wel kan. Mentaliseren is zeker niet alleen iets cognitiefs. Integendeel: omdat emoties altijd een rol spelen in interacties, staat juist de relatie tussen voelen en denken centraal.

 

Mentaliserend coachen is een respectvolle methode om zelfreflectie en inlevingsvermogen te bevorderen. (Team)coaches vinden in dit boek over mentaliseren gesprekstechnieken die een uitbreiding vormen van hun professionele repertoire. Deze kunnen worden ingezet naast bestaande coachmethoden. Leidinggevenden vinden in dit boek interventies voor het omgaan met medewerkers en teams met weinig mentaliserend vermogen. Ze krijgen concrete handvatten om bij oplopende spanningen en gebrekkig inlevingsvermogen het team vlot te trekken.

 

Peter Bleumer en René Meijer zijn beiden psycholoog en werken als psychotherapeut, (team)coach, bedrijfstrainer, opleider en manager. Zij hebben jarenlange ervaring met individuele en teamcoaching. Zij zijn opgeleid door onder andere Anthony Bateman, een van de grondleggers van MBT (Mentalization-Based Treatment).

 

Quote

‘Peter en René gieten in dit boek het complexe proces van mentaliseren in een helder verhaal. Ze bieden hiermee een extra perspectief, goed gekaderd, als aanvulling op ons repertoire in het werken met mensen. Met een lichtheid en tegelijk ernst maken ze het bevorderen van mentaliseren toegankelijker.’

Lieve Scheepers, Adviseur bij Kessels & Smit, The Learning Company

 

Gegevens

‘Mentaliserend coachen, bevorder zelfreflectie en inlevingsvermogen in organisaties’

Auteurs: Peter Bleumer en René Meijer

Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam

ISBN: 9789024404049

Paperback; 152 blz.

Prijs: € 22,50

 

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

MBT in Coronatijden

Mentalization-based treatment (MBT) in corona-tijd; hoe doe je dat?! Om een ieder wat op weg te helpen, hebben we in dit document een aantal tips beschreven.

Mocht u vragen hebben dan staan wij u uiteraard graag te woord! Neem hiervoor contact op via: Info@mbtnederland.nl

Verplaatsing Trainingen i.v.m. Corona

Gezien de nieuwe maatregelen omtrent het Corona virus heeft MBT Nederland besloten alle trainingsactiviteiten tot 1 juni te schorsen om de gezondheid van de mensen voor op te stellen.

 

Iedereen die zich ingeschreven heeft voor een training van MBT Nederland tot 1 juni, zal persoonlijk benaderd worden. Mochten er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen, info@mbtnederland.nl.