Publicatie Maaike Smits - MBT-DOS 18m BJP - PDF

Maaike Smits heeft een artikel gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry

Dit is een artikel waarin twee varianten van MBT (MBT deeltijd en MBT intensief ambulant) met elkaar vergeleken worden op uitkomsten. Dit is de eerste studie waarin verschillende varianten van MBT met elkaar vergeleken worden, eerdere studies onderzochten de uitkomsten van MBT ten opzichte van een andere behandeling.

 

Interessant artikel gepubliceerd over MBT-DOS studie
In de periode tussen 2009 en 2014 is er een grootschalige randomized clinical trial uitgevoerd in samenwerking tussen de Viersprong (locatie Bergen op Zoom en Amsterdam), Arkin/Nederlands Psychoanalytisch Instituut en Lentis, getiteld MBT-DOS. In de MBT-DOS studie werden de 5-daagse deeltijd Mentalization-Based behandeling (MBT) en de intensief ambulante MBT met elkaar vergeleken.

Beide behandelingen zijn in eerder onderzoek effectief bevonden in de behandeling van cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Er is echter een groot verschil in dosering tussen beide behandelprogramma’s; 9 blokken groepstherapie per week in de deeltijdbehandeling ten aanzien van 2 blokken groepstherapie per week in het intensief ambulante programma, met gelijk aanbod van individuele therapie binnen beide programma’s. Tot op heden waren beide programma’s nooit op een directe manier met elkaar vergeleken. Dit vraagstuk is relevant met oog op de financiering van zorg, maar zeker ook voor clinici. Naast het primair bestuderen van de effectiviteit en kosteneffectiviteit beoogt de studie exploratief zicht te krijgen op voorspellers van behandeluitkomst in beide groepen; ofwel, wat werkt voor wie, en om meer zicht te krijgen op de onderliggende werkingsmechanismen.

Onderzoek en eerste resultaten
Binnen het MBT-DOS project werden van de in totaal 243 ingestroomde cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, die voldeden aan de inclusiecriteria, 114 cliënten at random toegewezen aan één van beiden behandelcondities (MBT 5-daagse deeltijd n = 70 en MBT intensief ambulant n = 44). De primaire uitkomstmaat was de ernst van symptomen (Brief Symptom Inventory). Secundaire uitkomstmaten omvatten borderline symptomatologie, persoonlijkheidsfunctioneren, interpersoonlijk functioneren, kwaliteit van leven en zelfdestructief gedrag. Patiënten vulden elke zes maanden vanaf baseline tot 36 maanden na aanvang van de behandeling metingen in.

Recent werden de eerste resultaten gepubliceerd aangaande de effectiviteit van beide behandelingen op 18 maanden na start van de behandeling. Er werden voor alle uitkomstmaten - klachten, relationeel functioneren, borderline symptomen, kwaliteit van leven en zelfdestructief gedrag - voor beide groepen aanzienlijke verbeteringen gevonden, met gemiddelde tot zeer grote effectgroottes voor beide groepen. MBT-DH was niet superieur aan MBT-IOP op de primaire uitkomstmaat van de ernst van symptomen, maar wel was er een lichte tendens dat MBT-DH effectiever was op de secundaire uitkomsten, met name in termen van relationeel functioneren. Patiënten in MBT-DH en MBT-IOP lijken dus verschillende trajecten van verandering te volgen, wat belangrijke implicaties kan hebben voor de klinische besluitvorming.

Vervolgonderzoek
In navolging van deze resultaten wordt op dit moment gekeken hoe de langere termijn resultaten zijn voor beide behandelprogramma’s (36 maanden na start van de behandeling) en hoe dit zich verhoudt tot de kosteneffectiviteit, waarbij kosten van beide behandelingen, maar ook kosten op het vlak van (overige) zorgconsumptie en maatschappelijke kosten zoals ziekteverzuim worden meegenomen in de vergelijking. Deze conclusies zullen van grote relevantie zijn in het bepalen van de optimale intensiteit van gespecialiseerde behandelingen zoals MBT voor cliënten met borderline persoonlijkheidsstoornis.

 

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

MBT in Coronatijden

Mentalization-based treatment (MBT) in corona-tijd; hoe doe je dat?! Om een ieder wat op weg te helpen, hebben we in dit document een aantal tips beschreven.

Mocht u vragen hebben dan staan wij u uiteraard graag te woord! Neem hiervoor contact op via: Info@mbtnederland.nl

Verplaatsing Trainingen i.v.m. Corona

Gezien de nieuwe maatregelen omtrent het Corona virus heeft MBT Nederland besloten alle trainingsactiviteiten tot 1 juni te schorsen om de gezondheid van de mensen voor op te stellen.

 

Iedereen die zich ingeschreven heeft voor een training van MBT Nederland tot 1 juni, zal persoonlijk benaderd worden. Mochten er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen, info@mbtnederland.nl.