MBT en Familie

Training
Vanuit mentaliserend perspectief kunnen gedrags- en emotionele problemen binnen gezinnen begrepen worden als relationele problemen samenhangend met een verlies van mentaliseren. In deze workshop maakt u kennis met MBT for Families (MBT-F) een behandelmethodiek die zich richt op het herkennen en behandelen van problemen met mentaliseren specifiek binnen gezinsrelaties. U krijgt een korte introductie in het model waarna we met elkaar aan de hand van een vignet gaan oefenen met het maken van een mentaliserend gezinsprofiel. Het mentaliserend gezinsprofiel brengt de specifieke problemen met mentaliseren van de verschillende gezinsleden in samenhang met elkaar in kaart en geeft richting aan ons therapeutisch handelen in het bevorderen of herstellen van een mentaliserend proces. Wanneer het lukt niet mentaliserende interactiepatronen binnen gezinnen te stoppen en het mentaliseren te herstellen komt er ruimte voor meer wederzijds begrip en onderling vertrouwen, worden de natuurlijke vermogens van gezinnen om emoties samen te reguleren versterkt en kunnen er nieuwe ervaringen en betekenissen ontstaan.


Methode
De training bestaat uit theorie en praktijk. Door middel van rollenspellen zullen MBT-interventies geoefend worden. Meerdere trainers zijn aanwezig zodat in kleine groepen kan worden geoefend. De training biedt voldoende ruimte en veiligheid om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.


Doel

Dit is wat een cursist na afloop van de training weet en kan:
- Hoe een mentaliserend gezinsprofiel eruit ziet.
- Hoe een MBT-F behandeltraject er uit ziet (fasering, onderdelen, kaders/randvoorwaarden vanuit systemisch perspectief)
- Wat de essentiële kenmerken zijn van een effectieve MBT-F behandeling
- Welke specifieke MBT-F interventies er zijn om het mentaliseren van de verschillende gezinsleden te bevorderen.
- Samen met een gezin komen tot een behandeldoel passend bij een MBT-F behandeling.
- Verschillende spelvormen toepassen in een gezinssessie die helpen het mentaliseren van gezinsleden te bevorderen.
- Hoe deze in te zetten in een MBT-F behandeling: timing en keuze wanneer wat voor soort spelvorm (indicatiestelling)

 

Doelgroep
Psychiaters (i.o), psychotherapeuten, klinisch psychologen, (GZ-)psychologen (i.o), sociotherapeuten, SPV-ers, vaktherapeuten werkzaam in de GGZ.

 

Toelatingseisen
Toegang tot deze training is mogelijk nadat een Basistraining MBT of de training MBT Theorie & Praktijk deel I is gevolgd bij de Viersprong Academy, MBT-Nederland of het AnnaFreud Centre.

 

Niveau
Post HBO / Academisch

 

Duur
Dag 1: 09.00 uur - 17.00 uur
Dag 2: 09.00 uur - 17.00 uur

 

Trainers (o.a.)
Drs. Lidewij Gerits, psychotherapeut
Dr. Dawn Bales, klinisch psycholoog-psychotherapeut
Drs. Liesbet Nijssens, psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut

 

Literatuur
-Bateman, A, & Fonagy, P. (2016). Mentalization-based Treatment for Personality Disorder: a Practical Guide. ISBN 978 01 99 68 03 75

 

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij de beroepsverenigingen FGzPt, NVvP, NVP, NIP/NVO, NVRG, VSR en VenVN. Bij 100% aanwezigheid op alle trainingsdagen worden de accreditatiepunten toegekend (indien de deelnemer de registratienummers heeft aangeleverd bij inschrijving). Ook ontvangt de deelnemer een certificaat bij 100% aanwezigheid.

 

Locatie
Golden Tulip Keyser Breda
Keizerstraat 5
4811 HL Breda
Tel: 076-52 05 173
E-mail: info@hotel-keyser.nl
www.hotel-keyser.nl

 

Inschrijfgeld
De prijs voor deze training bedraagt € 895,-.
Prijs is inclusief cursusmap en lunch.

 

Data


25 en 26 juni 2020

 

Voor aanmelden, klik op de datum. Is een training vol, stuur dan een mail met uw persoonsgegevens naar info@mbtnederland.nl voor een plaatsing op de wachtlijst.

 

 

 

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

MBT in Coronatijden

Mentalization-based treatment (MBT) in corona-tijd; hoe doe je dat?! Om een ieder wat op weg te helpen, hebben we in dit document een aantal tips beschreven.

Mocht u vragen hebben dan staan wij u uiteraard graag te woord! Neem hiervoor contact op via: Info@mbtnederland.nl

Verplaatsing Trainingen i.v.m. Corona

Gezien de nieuwe maatregelen omtrent het Corona virus heeft MBT Nederland besloten alle trainingsactiviteiten tot 1 juni te schorsen om de gezondheid van de mensen voor op te stellen.

 

Iedereen die zich ingeschreven heeft voor een training van MBT Nederland tot 1 juni, zal persoonlijk benaderd worden. Mochten er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen, info@mbtnederland.nl.