Mentalization-Based Treatment is effectieve behandeling voor jongeren die zichzelf verwonden

Dat Mentalization-Based Treatment een effectieve behandeling is voor volwassenen met borderline persoonlijkheidsstoornis, was al langer bekend. Onlangs verscheen de eerste studie die aantoonde dat de behandeling ook werkzaam is voor jongeren die zichzelf verwonden, depressief zijn en kenmerken hebben van BPS. Rossouw en Fonagy verdeelden tachtig jongeren toevallig over een MBT-behandeling en een regulier aanbod. De MBT-jongeren rapporteerden na een jaar behandeling duidelijk minder zelfverwonding en depressieve klachten dan de andere jongeren. De onderzoekers konden bovendien aantonen dat deze verbetering er kwam doordat jongeren beter konden mentaliseren en minder contact gingen vermijden. De Viersprong heeft zelf een eigen MBT-A behandeling voor jongeren met borderline persoonlijkheidsstoornissen. 

Bron: Rossouw, T.I., & Fonagy, P. (2012). Mentalization-Based Treatment fors elf-harm in adolescents: A randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51 (12), 1304-1313.

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

5e Internationale MBT Congres

Save the Date!

The fifth International MBT Congress!

 

Op 21 en 22 november 2019 organiseert MBT Nederland het internationale congres.


De details volgen later.

Artikel mentaliseren vaktherapie gepubliceerd in tijdschrift door Marianne Verfaille

 

In dit artikel legt Marianne Verfaille uit hoe mentaliseren bevorderende therapie werkt en hoe ze dit inzet in de behandeling van cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ze schetst een casus waarin het mentaliseren als behandelaar niet meer lukt, waardoor de behandeling wordt afgebroken.

 

Aan de hand van deze casus wordt de theorie van mentaliseren bevorderende therapie inzichtelijk gemaakt, en ook het proces van de therapeut onder de loep genomen. Daarbij wordt een overzicht gegeven van alternatieve interventies die de therapeut volgens de theorie had kunnen inzetten.

 

Voor cliënten die vastzitten in verbale abstractieniveaus kan vaktherapie ruimte scheppen en gelegenheid bieden tot herstel.

 

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Vaktherapie 2018-4.

Klik hier om het volledige artikel in te zien.