Kwaliteitsniveaus, opleiding en register

Kwaliteitsniveau

 

Kwalificatieniveaus MBT

Er worden verschillende kwalificatieniveaus onderscheiden, waaraan telkens een eigen opleidingstraject verbonden is. In samenwerking met het Anna Freud Centre zijn voor elk kwalificatieniveaus de inhoudelijke eisen vastgesteld, die door een onafhankelijk register zullen worden beheerd. De gedetailleerde opleidingseisen kunnen via de website van het register geconsulteerd worden. 

MBT-aspirantleden

Aspirantleden zijn geïnteresseerde professionals die in opleiding zijn tot MBT-basistherapeut

MBT Basistherapeut

Omschrijving: De MBT Basistherapeut heeft zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden voor het toepassen van basisinterventies binnen het MBT-model. Naast de basiskennis en –vaardigheden wordt onderscheid gemaakt in de specifieke competenties van psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten en sociotherapeuten.

MBT Sociotherapeut

De MBT-sociotherapeut beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut (met de specifieke competenties van de sociotherapeut), aangevuld met de specifieke competenties van de MBT Sociotherapeut. 

MBT Vaktherapeut

De MBT-vaktherapeut beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut (met de specifieke competenties van de vaktherapeut), aangevuld met de specifieke competenties van de MBT Vaktherapeut.

MBT Systeemtherapeut

De MBT-systeemtherapeut heeft een BIG-registratie e/o systeemopleiding en beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut (met de specifieke competenties van de systeemtherapeut), aangevuld met de specifieke competenties van de MBT Systeemtherapeut.

MBT Therapeut

Omschrijving: de MBT Therapeut heeft een BIG-registratie en de kennis en competenties van een MBT Basistherapeut, aangevuld met specifieke competenties die nodig zijn om een behandelplan op te stellen, behandellijnen uit te zetten en vast te houden en intensief in de overdracht te werken.

Opleidingstraject: opleidingstraject MBT Basistherapeut + aanvullende specialisatiecursus + 20 uren supervisie + extra werkervaring + maandelijkse intervisie

MBT Supervisor

De MBT Supervisor is een ervaren MBT Therapeut die de nodige kennis en vaardigheden heeft om individuele en team-supervisie te doen. Er zijn twee varianten van het supervisorschap: MBT Supervisor Basistherapeut (vereiste vooropleiding is een GZ-opleiding) en MBT Supervisor (vereist een registratie als klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater met registratie psychotherapie).

MBT Expert

Omschrijving: de MBT expert is een ervaren MBT Supervisor die consult geeft aan de supervisoren

Opleidingstraject: MBT Experts worden aangewezen door Anthony Bateman en Peter Fonagy van het Anna Freud Centre.

 

 

Register

 

Register MBT

MBT therapeuten van diverse kwalificatieniveaus kunnen zich laten registreren in een register dat onafhankelijk van MBT Nederland wordt beheerd. Meer informatie over het Register en de diverse registratie-eisen per kwalificatieniveau vindt u op de website van het MBT Register. Klik hier voor een directe link naar het MBT Register!

 

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

Werken bij MBT Nederland!

We zijn per direct op zoek naar enthousiaste en getalenteerde professionals, die zich verder willen ontwikkelen binnen MBT Nederland in de functie van MBT (co-)Trainer, MBT Consulent, of een combifunctie naast de eigen praktijk/bestaande baan. Het is zelfs mogelijk om deze functies te combineren met taken als MBT behandelaar bij De Viersprong.

Wil je meer informatie over deze vacatures, neem dan contact op met Wendy Verhagen, tel. 088-7656802 of wendy.verhagen@mbtnederland.nl

 

 

MBT-Early

Het tijdig herkennen en behandelen van Borderlineproblematiek bij jongeren (vanaf 12 jaar) is nu mogelijk met MBT-Early!!

Lees hier meer over in dit artikel