Kwaliteitsniveaus, opleiding en register

Kwaliteitsniveau

 

Kwalificatieniveaus MBT

Er worden verschillende kwalificatieniveaus onderscheiden, waaraan telkens een eigen opleidingstraject verbonden is. In samenwerking met het Anna Freud Centre zijn voor elk kwalificatieniveaus de inhoudelijke eisen vastgesteld, die door een onafhankelijk register zullen worden beheerd. De gedetailleerde opleidingseisen kunnen via de website van het register geconsulteerd worden. 

MBT-aspirantleden

Aspirantleden zijn geïnteresseerde professionals die in opleiding zijn tot MBT-basistherapeut

MBT Basistherapeut

Omschrijving: De MBT Basistherapeut heeft zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden voor het toepassen van basisinterventies binnen het MBT-model. Naast de basiskennis en –vaardigheden wordt onderscheid gemaakt in de specifieke competenties van psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten en sociotherapeuten.

MBT Sociotherapeut

De MBT-sociotherapeut beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut (met de specifieke competenties van de sociotherapeut), aangevuld met de specifieke competenties van de MBT Sociotherapeut. 

MBT Vaktherapeut

De MBT-vaktherapeut beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut (met de specifieke competenties van de vaktherapeut), aangevuld met de specifieke competenties van de MBT Vaktherapeut.

MBT Systeemtherapeut

De MBT-systeemtherapeut heeft een BIG-registratie e/o systeemopleiding en beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut (met de specifieke competenties van de systeemtherapeut), aangevuld met de specifieke competenties van de MBT Systeemtherapeut.

MBT Therapeut

Omschrijving: de MBT Therapeut heeft een BIG-registratie en de kennis en competenties van een MBT Basistherapeut, aangevuld met specifieke competenties die nodig zijn om een behandelplan op te stellen, behandellijnen uit te zetten en vast te houden en intensief in de overdracht te werken.

Opleidingstraject: opleidingstraject MBT Basistherapeut + aanvullende specialisatiecursus + 20 uren supervisie + extra werkervaring + maandelijkse intervisie

MBT Supervisor

De MBT Supervisor is een ervaren MBT Therapeut die de nodige kennis en vaardigheden heeft om individuele en team-supervisie te doen. Er zijn twee varianten van het supervisorschap: MBT Supervisor Basistherapeut (vereiste vooropleiding is een GZ-opleiding) en MBT Supervisor (vereist een registratie als klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater met registratie psychotherapie).

MBT Expert

Omschrijving: de MBT expert is een ervaren MBT Supervisor die consult geeft aan de supervisoren
Opleidingstraject: MBT Experts worden aangewezen door Anthony Bateman en Peter Fonagy van het Anna Freud Centre. 

Register

 

Register MBT

MBT therapeuten van diverse kwalificatieniveaus kunnen zich laten registreren in een register dat onafhankelijk van MBT Nederland wordt beheerd. Meer informatie over het Register en de diverse registratie-eisen per kwalificatieniveau vindt u op de website van het MBT Register. Klik hier voor een directe link naar het MBT Register!

Document: Beoordelingsformulier filmmateriaal en reflectieverslagen   

 

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

Themadag Anthony Bateman 28 mei 2018

 

Op 28 mei 2018 is het weer zover!

Themadag met Anthony Bateman

Broadening the scope on MBT;
MBT en co-morbiditeit


O.l.v. Anthony Bateman & Dawn Bales

Mis deze kans niet en zie dé MBT-specialisten aan het werk.
 

Anthony Bateman, grondlegger van de MBT-methodiek, komt naar Nederland om samen met Dawn Bales een themadag te verzorgen. Deze dag zal in teken staan van MBT en co-morbiditeit. 
 
De volgende topics zullen hierbij aan bod komen: 
  • Update model interventies en verdiepende kennis over dimensies van mentaliseren
  • Mentaliseren en de narcistische persoonlijkheidsstoornis
  • Mentaliseren en psychose
  • Mentaliseren en eetstoornissen
Naast theorie zal er  deze dag veel aandacht gegeven worden aan uw praktijksituaties. Samen gaan we oefenen met het opstellen van een mentaliserend profiel van onze eigen patiënten. Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en er zal via rollenspelen geoefend worden met het doorbreken van pre-mentaliserende modi en het in balans brengen van de dimensies van mentaliseren.

Datum: maandag 28 mei 2018
Locatie: Golden Tulip Keyzer Breda
Tijden: 09.00 - 17.00 uur 
Kosten deelname: € 475,- inclusief BTW, koffie/thee en lunch
Toelatingseis: U dient de training MBT Theorie en Praktijk Deel I te hebben gevolgd.


Er is accreditatie aangevraagd bij de FGzPT, NVvP en bij het NIP.
Deelname telt mee voor 8 uur gespecialiseerde cursus voor het register MBT. 

Kortom, het belooft weer een boeiende en leerzame dag te worden!
Schrijf u dus snel in voor deze MBT Themadag, sluitingsdatum 1 mei 2018.

 U kunt zich aanmelden via info@mbtnederland.nl. Na ontvangst ontvangt u een inschrijfformulier.

Heeft u vragen neem dan contact op via;
info@mbtnederland.nl
088-7656713
 

 

Masterclass MBT en IPT (RINO) met Roslyn Law

MBT and IPT with children and adolescents

Visit www.rino.nl/082 | 12 & 13 april 2018 for more
information and enlisting.