Kwaliteitsniveaus, opleiding en register

Kwaliteitsniveau

 

Kwalificatieniveaus MBT

Er worden verschillende kwalificatieniveaus onderscheiden, waaraan telkens een eigen opleidingstraject verbonden is. In samenwerking met het Anna Freud Centre zijn voor elk kwalificatieniveaus de inhoudelijke eisen vastgesteld, die door een onafhankelijk register zullen worden beheerd. De gedetailleerde opleidingseisen kunnen via de website van het register geconsulteerd worden. 

MBT-aspirantleden

Aspirantleden zijn geïnteresseerde professionals die in opleiding zijn tot MBT-basistherapeut

MBT Basistherapeut

Omschrijving: De MBT Basistherapeut heeft zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden voor het toepassen van basisinterventies binnen het MBT-model. Naast de basiskennis en –vaardigheden wordt onderscheid gemaakt in de specifieke competenties van psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten en sociotherapeuten.

MBT Sociotherapeut

De MBT-sociotherapeut beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut (met de specifieke competenties van de sociotherapeut), aangevuld met de specifieke competenties van de MBT Sociotherapeut. 

MBT Vaktherapeut

De MBT-vaktherapeut beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut (met de specifieke competenties van de vaktherapeut), aangevuld met de specifieke competenties van de MBT Vaktherapeut.

MBT Systeemtherapeut

De MBT-systeemtherapeut heeft een BIG-registratie e/o systeemopleiding en beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut (met de specifieke competenties van de systeemtherapeut), aangevuld met de specifieke competenties van de MBT Systeemtherapeut.

MBT Therapeut

Omschrijving: de MBT Therapeut heeft een BIG-registratie en de kennis en competenties van een MBT Basistherapeut, aangevuld met specifieke competenties die nodig zijn om een behandelplan op te stellen, behandellijnen uit te zetten en vast te houden en intensief in de overdracht te werken.

Opleidingstraject: opleidingstraject MBT Basistherapeut + aanvullende specialisatiecursus + 20 uren supervisie + extra werkervaring + maandelijkse intervisie

MBT Supervisor

De MBT Supervisor is een ervaren MBT Therapeut die de nodige kennis en vaardigheden heeft om individuele en team-supervisie te doen. Er zijn twee varianten van het supervisorschap: MBT Supervisor Basistherapeut (vereiste vooropleiding is een GZ-opleiding) en MBT Supervisor (vereist een registratie als klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater met registratie psychotherapie).

MBT Expert

Omschrijving: de MBT expert is een ervaren MBT Supervisor die consult geeft aan de supervisoren
Opleidingstraject: MBT Experts worden aangewezen door Anthony Bateman en Peter Fonagy van het Anna Freud Centre. 

Register

 

Register MBT

MBT therapeuten van diverse kwalificatieniveaus kunnen zich laten registreren in een register dat onafhankelijk van MBT Nederland wordt beheerd. Meer informatie over het Register en de diverse registratie-eisen per kwalificatieniveau vindt u op de website van het MBT Register. Klik hier voor een directe link naar het MBT Register!

Document: Beoordelingsformulier filmmateriaal en reflectieverslagen   

 

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

Verplaatsing Trainingen i.v.m. Corona

Gezien de nieuwe maatregelen omtrent het Corona virus heeft MBT Nederland besloten alle trainingsactiviteiten tot 1 juni te schorsen om de gezondheid van de mensen voor op te stellen.

 

Iedereen die zich ingeschreven heeft voor een training van MBT Nederland tot 1 juni, zal persoonlijk benaderd worden. Mochten er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen, info@mbtnederland.nl. 

Trainingskalender 2020

De trainingskalender voor 2020 is compleet. U kunt zich inschrijven voor onze trainingen!

 

Download hier onze trainingskalender.