Inschrijven supervisie

  • Niet alle velden zijn ingevuld.

 
Wanneer wenst u te starten met supervisie?

 
Heeft u een voorkeur voor één van onze supervisoren? Zo ja, wie?

 
Heeft u nog andere informatie en/of vragen waarmee wij rekening moeten houden bij het inplannen?


Bekijk ook de video

Laatste nieuws

Dag van de Psychotherapie 2019

De eerste 5 minuten

Het thema van het NVP-congres vrijdag 13 december is: De eerste 5 minuten, hoe manifesteren de eerste 5 levensjaren zich in de eerste 5 minuten van psychotherapie? 

Veda (20) kijkt vooruit

“De MBT behandeling kan zelfs bij erg zware problematiek werken en het leven van cliënten ingrijpend veranderen.

Lees hier het verhaal van Veda.

De Viersprong biedt MBT aan in op de locaties in Amsterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Rotterdam.”