Training MBT-A Theorie en Praktijk Deel I (driedaagse basistraining)

Gezien de nieuwe maatregelen omtrent het Corona virus heeft MBT Nederland besloten alle trainingsactiviteiten tot en met 6 april te schorsen om de gezondheid van de mensen voor op te stellen.

 

Inleiding
Problemen met mentaliseren kunnen aan de basis liggen van verschillende psychische problemen en vastgelopen interacties en conflicten in gezinnen. Steeds meer therapeuten maken gebruik van een mentaliseren-bevorderend kader om kinderen en jongeren met (vaak) ernstige problemen en hun gezinnen te helpen. Recente neurowetenschappelijke en andere studies hebben duidelijk gemaakt dat de adolescentie wellicht een cruciale fase is in de ontwikkeling van dit mentaliseren. In deze training krijgt u inzicht in de belangrijkste aspecten van Mentalization-Based Treatment bij adolescenten (MBT-A).

Voor wie?
De hier aangeboden 3-daagse training (MBT-A Theorie en Praktijk Deel I) richt zich specifiek op het werken met adolescenten. De training bestaat uit de training MBT Theorie en Praktijk deel I, aangevuld met specifieke theorie over mentaliseren in de adolescentie en oefeningen aan de hand van adolescentencasuïstiek. De training is bedoeld voor hulpverleners die met jongeren en gezinnen werken en zich willen verdiepen in de essentiële theoretische en praktische aspecten van Mentalization-Based Treatment voor adolescenten. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat dat gelijkgesteld is aan het certificaat dat deelnemers van de Training MBT Theorie & Praktijk (Deel I) ontvangen. Deelnemers die al eerder de training MBT Theorie & Praktijk Deel I hebben gevolgd kunnen instromen in de specialistische 2-daagse training MBT en Adolescenten.

Training
De training omvat zowel een theoretisch als praktisch luik. In het theoretische deel zult u vertrouwd gemaakt worden met de belangrijkste theoretische aspecten van Mentalization-Based Treatment. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de ontwikkeling van het vermogen tot mentaliseren in de adolescentie. Het accent ligt op de ingewikkelde interactie tussen een bestaande gehechtheidrelatie tussen ouders en kinderen, de neurobiologische veranderingen in de adolescentie, de daaruit resulterende ontwikkelingstaken en de impact daarvan op jongeren en ouders.

Daarnaast wordt een introductie gegeven op de behandeling van deze jongeren met Mentalization-Based Treatment voor adolescenten (MBT-A) en de adaptaties die nodig zijn in vergelijking met de behandeling van volwassenen. Daarbij zal uitgebreid stilgestaan worden bij interventies in zowel individuele- als groepssessies.

Methode
De training bestaat uit een theoretische presentatie en praktische oefeningen. Door middel van rollenspellen zullen MBT-interventies geoefend worden. Er zijn meer trainers aanwezig zodat in kleine groepen gewerkt kan worden. De training biedt voldoende ruimte en veiligheid om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. 

Doel
Na afloop van deze opleidingsdagen zijn deelnemers op de hoogte van recente wetenschappelijke kennis op het vlak van mentaliseren en mentaliseren-bevorderende therapie bij adolescenten. Daarnaast krijgen ze handvatten om in de eigen praktijk het mentaliseren bij de jongeren en gezinnen te bevorderen.

Alle trainingen worden gegeven door erkende trainers. Dawn Bales staat aan het hoofd van het expertisecentrum MBT Nederland. Zij is getraind door Anthony Bateman en Peter Fonagy, de ontwikkelaars van dit programma. Dawn Bales is als enige in Nederland door hen erkend als MBT supervisor en –trainer en is tevens bevoegd om nieuwe trainers en supervisoren aan te wijzen.

Verschil MBT en Adolescenten en MBT-A Theorie en Praktijk deel I
Omdat er vanuit MBT-A veel vraag was naar zowel de basistraining, als naar de thematische training MBT en Adolescenten, is er voor gekozen om een combi basistraining op te zetten. Hieruit is de MBT-A Theorie en Praktijk deel I (3 dgs) ontstaan. Dit is een combinatie van deel I en MBT en Adolescenten.

De MBT en Adolescenten training is een thematische training die je mag volgen, wanneer je reeds aan de basistraining MBT Theorie en Praktijk deel I hebt deelgenomen. De training MBT-A Theorie en Praktijk deel I is voor iedereen toegankelijk.

 

 

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

Verplaatsing Trainingen i.v.m. Corona

Gezien de nieuwe maatregelen omtrent het Corona virus heeft MBT Nederland besloten alle trainingsactiviteiten tot 1 juni te schorsen om de gezondheid van de mensen voor op te stellen.

 

Iedereen die zich ingeschreven heeft voor een training van MBT Nederland tot 1 juni, zal persoonlijk benaderd worden. Mochten er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen, info@mbtnederland.nl. 

Trainingskalender 2020

De trainingskalender voor 2020 is compleet. U kunt zich inschrijven voor onze trainingen!

 

Download hier onze trainingskalender.