Training MBT-A Theorie en Praktijk Deel I (driedaagse basistraining)

Inleiding
Problemen met mentaliseren kunnen aan de basis liggen van verschillende psychische problemen en vastgelopen interacties en conflicten in gezinnen. Steeds meer therapeuten maken gebruik van een mentaliseren-bevorderend kader om kinderen en jongeren met (vaak) ernstige problemen en hun gezinnen te helpen. Recente neurowetenschappelijke en andere studies hebben duidelijk gemaakt dat de adolescentie wellicht een cruciale fase is in de ontwikkeling van dit mentaliseren. In deze training krijgt u inzicht in de belangrijkste aspecten van Mentalization-Based Treatment bij adolescenten (MBT-A).

Voor wie?
De hier aangeboden 3-daagse training (MBT-A Theorie en Praktijk Deel I) richt zich specifiek op het werken met adolescenten. De training bestaat uit de training MBT Theorie en Praktijk deel I, aangevuld met specifieke theorie over mentaliseren in de adolescentie en oefeningen aan de hand van adolescentencasuïstiek. De training is bedoeld voor hulpverleners die met jongeren en gezinnen werken en zich willen verdiepen in de essentiële theoretische en praktische aspecten van Mentalization-Based Treatment voor adolescenten. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat dat gelijkgesteld is aan het certificaat dat deelnemers van de Training MBT Theorie & Praktijk (Deel I) ontvangen. Deelnemers die al eerder de training MBT Theorie & Praktijk Deel I hebben gevolgd kunnen instromen in de specialistische 2-daagse training MBT en Adolescenten.

Training
De training omvat zowel een theoretisch als praktisch luik. In het theoretische deel zult u vertrouwd gemaakt worden met de belangrijkste theoretische aspecten van Mentalization-Based Treatment. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de ontwikkeling van het vermogen tot mentaliseren in de adolescentie. Het accent ligt op de ingewikkelde interactie tussen een bestaande gehechtheidrelatie tussen ouders en kinderen, de neurobiologische veranderingen in de adolescentie, de daaruit resulterende ontwikkelingstaken en de impact daarvan op jongeren en ouders.

Daarnaast wordt een introductie gegeven op de behandeling van deze jongeren met Mentalization-Based Treatment voor adolescenten (MBT-A) en de adaptaties die nodig zijn in vergelijking met de behandeling van volwassenen. Daarbij zal uitgebreid stilgestaan worden bij interventies in zowel individuele- als groepssessies.

Methode
De training bestaat uit een theoretische presentatie en praktische oefeningen. Door middel van rollenspellen zullen MBT-interventies geoefend worden. Er zijn meer trainers aanwezig zodat in kleine groepen gewerkt kan worden. De training biedt voldoende ruimte en veiligheid om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. 

Doel
Na afloop van deze opleidingsdagen zijn deelnemers op de hoogte van recente wetenschappelijke kennis op het vlak van mentaliseren en mentaliseren-bevorderende therapie bij adolescenten. Daarnaast krijgen ze handvatten om in de eigen praktijk het mentaliseren bij de jongeren en gezinnen te bevorderen.

Alle trainingen worden gegeven door erkende trainers. Dawn Bales staat aan het hoofd van het expertisecentrum MBT Nederland. Zij is getraind door Anthony Bateman en Peter Fonagy, de ontwikkelaars van dit programma. Dawn Bales is als enige in Nederland door hen erkend als MBT supervisor en –trainer en is tevens bevoegd om nieuwe trainers en supervisoren aan te wijzen.

Verschil MBT en Adolescenten en MBT-A Theorie en Praktijk deel I
Omdat er vanuit MBT-A veel vraag was naar zowel de basistraining, als naar de thematische training MBT en Adolescenten, is er voor gekozen om een combi basistraining op te zetten. Hieruit is de MBT-A Theorie en Praktijk deel I (3 dgs) ontstaan. Dit is een combinatie van deel I en MBT en Adolescenten.

De MBT en Adolescenten training is een thematische training die je mag volgen, wanneer je reeds aan de basistraining MBT Theorie en Praktijk deel I hebt deelgenomen. De training MBT-A Theorie en Praktijk deel I is voor iedereen toegankelijk.

 

 

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

Themadag Anthony Bateman 28 mei 2018

 

Op 28 mei 2018 is het weer zover!

Themadag met Anthony Bateman

Broadening the scope on MBT;
MBT en co-morbiditeit


O.l.v. Anthony Bateman & Dawn Bales

Mis deze kans niet en zie dé MBT-specialisten aan het werk.
 

Anthony Bateman, grondlegger van de MBT-methodiek, komt naar Nederland om samen met Dawn Bales een themadag te verzorgen. Deze dag zal in teken staan van MBT en co-morbiditeit. 
 
De volgende topics zullen hierbij aan bod komen: 
  • Update model interventies en verdiepende kennis over dimensies van mentaliseren
  • Mentaliseren en de narcistische persoonlijkheidsstoornis
  • Mentaliseren en psychose
  • Mentaliseren en eetstoornissen
Naast theorie zal er  deze dag veel aandacht gegeven worden aan uw praktijksituaties. Samen gaan we oefenen met het opstellen van een mentaliserend profiel van onze eigen patiënten. Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en er zal via rollenspelen geoefend worden met het doorbreken van pre-mentaliserende modi en het in balans brengen van de dimensies van mentaliseren.

Datum: maandag 28 mei 2018
Locatie: Golden Tulip Keyzer Breda
Tijden: 09.00 - 17.00 uur 
Kosten deelname: € 475,- inclusief BTW, koffie/thee en lunch
Toelatingseis: U dient de training MBT Theorie en Praktijk Deel I te hebben gevolgd.


Er is accreditatie aangevraagd bij de FGzPT, NVvP en bij het NIP.
Deelname telt mee voor 8 uur gespecialiseerde cursus voor het register MBT. 

Kortom, het belooft weer een boeiende en leerzame dag te worden!
Schrijf u dus snel in voor deze MBT Themadag, sluitingsdatum 1 mei 2018.

 U kunt zich aanmelden via info@mbtnederland.nl. Na ontvangst ontvangt u een inschrijfformulier.

Heeft u vragen neem dan contact op via;
info@mbtnederland.nl
088-7656713
 

 

Masterclass MBT en IPT (RINO) met Roslyn Law

MBT and IPT with children and adolescents

Visit www.rino.nl/082 | 12 & 13 april 2018 for more
information and enlisting.