MBT en Groepstherapie

Training
De groep is een onlosmakelijk onderdeel van MBT sinds de ontwikkeling van het model, en in de AGPA en NICE guideline is opgenomen dat MBT per definitie bestaat uit de combinatie van individuele- en groepstherapie.

De groep is een ideaal oefenveld om te leren mentaliseren over jezelf en de ander maar voor de therapeut ook een uitdagende setting. Het zoeken van het juiste focus, het hanteren van het juiste spanningsniveau en het actief sturen van een groep vereist veel aandacht en kennis, en het behouden van je eigen mentaliseren is in een groep vaak ook een grote uitdaging.

Omdat een groep zoveel spanning kan geven dat destructieve interacties op gang kunnen komen is er in deze cursus niet alleen aandacht voor basale en specifieke MBT interventies in de groep, maar ook aandacht voor algemene groepsdynamische processen in behandelgroepen. Naast theoretische kennis over hoe deze processen herkend en gehanteerd kunnen worden is er veel ruimte om te oefenen met situaties uit de praktijk.

Methode
De training bestaat uit theorie en praktijk. Door middel van rollenspellen zullen MBT-interventies geoefend worden. Meerdere trainers zijn aanwezig zodat in kleine groepen kan worden geoefend. De training biedt voldoende ruimte en veiligheid om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.


Doel

Na het volgen van deze training:
- Een optimale balans leren vinden tussen sturen en loslaten in de groep bij deze specifieke doelgroep (ernstige) borderline persoonlijkheidsstoornissen. 
- Begrijpen waar dit verschilt met klassieke groepsdynamische (“inzichtgevende”) groepspsychotherapie in aanpak en attitude van de therapeut.
- Het handhaven van een vast traject binnen de groepssessie op een voorspelbare en flexibele manier
- Stimuleren dat mentaliseren interactief blijft en niet vervalt tot ‘individuele therapie in de groep’
- Mentale processen als focus behouden tijdens inbreng van individuen en hoe de groep hier in te ondersteunen
- Valkuilen in dit proces voorkomen zoals het mentaliseren overnemen door de therapeut of ongerichte interactie laten bestaan.
- Situaties die uitnodigen tot mentaliseren in de relatie in de groep leren herkennen en de groep hierbij inzetten
- Steunen van kwetsbare groepsleden tegen aanvallen van andere groepsleden op een evenwichtige manier, gebruik makend van de co-therapie
- Kennis over groepsfasen verwerven die helpen bepalen welke interventies het groepsproces bevorderen dansel remmen
- Kennis over rollen en rolfixatie, en hoe deze het mentaliseren van de groep kunnen helpen bevorderen of juist afremmen

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

Publicatie Maaike Smits - MBT-DOS 18m BJP - PDF

Maaike Smits heeft een artikel gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry

Dit is een artikel waarin twee varianten van MBT (MBT deeltijd en MBT intensief ambulant) met elkaar vergeleken worden op uitkomsten. Dit is de eerste studie waarin verschillende varianten van MBT met elkaar vergeleken worden, eerdere studies onderzochten de uitkomsten van MBT ten opzichte van een andere behandeling.

 

5e Internationale MBT Congres

Save the Date!

The fifth International MBT Congress!

 

Op 21 en 22 november 2019 organiseert MBT Nederland het internationale congres.


De details volgen later.