Specialistische Vervolgtraining

Training
De specialistische vervolgtraining is een training- en supervisiedag o.l.v. Anthony Bateman en Dawn Bales, bedoeld voor therapeuten die in hun dagelijkse praktijk vertrouwd zijn met het werken volgens de MBT-methodiek. Tijdens deze training worden de nieuwste ontwikkelingen besproken en is er veel aandacht voor het oefenen met en verder ontwikkelen van de therapeutische vaardigheden. Tevens krijgen deelnemers de mogelijkheid eigen casuïstiek en vragen in te dienen.

Alle onze trainingen worden gegeven door erkende trainers. Dawn Bales staat aan het hoofd van het expertisecentrum MBT Nederland. Zij is getraind door Anthony Bateman en Peter Fonagy, de ontwikkelaars van dit programma. Dawn Bales is als enige in Nederland door hen erkend als MBT supervisor en trainer en is tevens bevoegd om nieuwe trainers en supervisoren aan te wijzen.

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

MBT-Early

Het tijdig herkennen en behandelen van Borderlineproblematiek bij jongeren (vanaf 12 jaar) is nu mogelijk met MBT-Early!!

Lees hier meer over in dit artikel

Nederlandse handleiding MBT-I

Voor de introductie van MBT was voorheen alleen de Engelse manual beschikbaar. Vanaf vandaag is ook de Nederlandse versie online!

Klik hier om deze direct te openen. Er zijn ook een aantal werkbladen beschikbaar ter ondersteuning.