Hoe verloopt de facturatie van mijn training?

De volledige facturatie informatie staat opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

MBT Nederland brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum.

Het facturatie adres geeft u op bij uw inschrijving. Vul deze volledig en compleet in, denk hierbij ook aan een eventueel kostenplaatsnummer van uw afdeling/organisatie.