Marloes Vos

Ik ben Marloes Vos, GZ-psycholoog. Vanaf het moment dat ik in 2014 de basistraining MBT volgde werd ik gegrepen door de methodiek; alles wat logisch voelde paste ineens in een therapie met een wetenschappelijk kader. Dusdanig dat het de aanleiding vormde om van werkplek te wisselen en me – na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de forensische sector – de methodiek helemaal eigen te maken binnen de Viersprong Amsterdam.

Wat ik zo mooi vind aan MBT is de gelijkwaardige relatie tussen de cliënt en de therapeut, waarbij het uitgangspunt is dat alle gevoelens reëel zijn en te begrijpen zijn in de context waarin ze gevoeld worden en waarbij je ook als therapeut een aandeel in deze interactie hebt. Ik denk dat mijn kracht als therapeut ligt in het contact maken met cliënten, waarbij cliënten me vaak als toegankelijk ervaren. Inmiddels ben ik MBT Trainer en Supervisor. Ik hoop ook in deze rollen diezelfde toegankelijkheid uit te dragen en mensen aan te steken met mijn liefde voor MBT.