Just Blom

LinkedIn: Just Blom

Ik ben Just Blom. Tijdens mijn opleiding tot Psychotherapeut in 2002 volgde ik een workshop over MBT en was meteen enthousiast. De theorie en verbinding met de klinische praktijk maakte voor mij ook invoelbaar begrijpelijk wat ik meemaakte in de behandeling van bepaalde mensen.

In verschillende intensiteit (intensieve (dag)klinische psychotherapeutische behandeling, individuele contacten en alles er tussenin) heb ik daarna gewerkt met MBT.  Dat ik daarbij als docent en supervisor ben gaan werken past goed bij mij, al tijdens mijn postdoctorale opleiding begeleidde ik jongere collega’s en ook nadat ik stopte met het werken in een GGZ Instelling en mijn eigen praktijk groter maakte in 2012 ben ik blijven lesgeven.

Ik ben vanaf 2016 als MBT supervisor gaan werken en later ook voor MBT Nederland als trainer in de basistraining en de specialistische vervolgtraining MBT en Groepstherapie. Naast de behandelingen in mijn eigen praktijk in Leiden geef ik les aan de Huisartsenopleiding van het LUMC, doe supervisies en leertherapieën en begeleid ik intervisie van teams/professionals in uiteenlopende werksettings.