Opleidingsniveaus

De opleiding tot MBT behandelaar onderscheidt drie opleidingsniveaus.

Basisniveau: MBT Basistherapeut

Iedereen die werkzaam is binnen de GGZ en/of de Jeugdhulp en die een passende vooropleiding heeft gedaan kan de opleiding doen tot MBT Basistherapeut. Je beschikt dan over de basiscompetenties voor het uitvoeren van een MBT behandeling. Je kan o.a. het mentaliserend vermogen van iemand goed inschatten en bent in staat je tijdens de behandeling primair te richten op het bevorderen van een mentaliserend proces.

Specialistisch niveau: MBT Therapeut, MBT Sociotherapeut, MBT Vaktherapeut en MBT Systeemtherapeut

Afhankelijk van je discipline kan je je daarna op verschillende specialistische niveaus registreren. Je beschikt dan over de bij jouw discipline behorende specialistische competenties om het mentaliseren te bevorderen rond bv. specifieke processen zoals het mentaliseren binnen de therapeutische relatie (MBT Therapeut) of het mentaliseren binnen gezinsrelaties (MBT Systeemtherapeut). Of de specialistische competenties op een specifieke taakgebied (MBT Sociotherapeut) en/of specifieke werkwijze te combineren met MBT (MBT Vaktherapeut).

Supervisorschap

Ben je geregistreerd op specialistisch niveau dan kan je doorgroeien naar het supervisorschap door het volgen van een erkende supervisorenopleiding. Je mag dan supervisie geven in het kader van registratietrajecten aan MBT basistherapeuten in opleiding en vanuit je eigen discipline ook supervisies geven op specialistisch niveau.

MBT Trainers volgen een, in samenwerking met het Anna Freud Centre, opgesteld opleidingsprogramma tot trainer. Hoofdtrainers MBT worden aangewezen door het Anna Freud Centre. 

Voor meer informatie over de verschillende competentieprofielen, kwalificatie-eisen en uitleg over opleidingsroutes naar een MBT registratie kunt u terecht op de website van Stichting Registratie MBT.