Register MBT

Door het bestuur van de Stichting Registratie MBT is met ingang van 16 december 2013 het Register MBT opengesteld.

De Stichting Registratie MBT is de rechtspersoon die zorg draagt voor uitvoering en instandhouding van het Register MBT.

Het Register MBT is een uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Anna Freud Centre (AFC) te Londen en MBT Nederland. In deze overeenkomst is de kwaliteitsborging van de MBT-behandeling, zoals voorgestaan door het AFC ( Anthony Bateman en Peter Fonagy) en MBT Nederland opgesteld. Tevens zijn de randvoorwaarden die daarvoor moeten worden vervuld op het gebied van kennis, ervaring en competenties van beroepsbeoefenaren hierin genoemd.

MBT Nederland en AFC werken nauw samen bij de ontwikkeling van kwalificatie-eisen en de vertaling daarvan naar de specifieke Nederlandse situatie.