Onderzoek

MBT Nederland is in samenwerking met de Viersprong altijd bezig met wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken evalueren de (kosten-) effectiviteit van alle behandelingen en houden zich ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor nieuwe doelgroepen. Hieronder zijn interessante publicaties te vinden welke voortgekomen zijn uit deze onderzoeken.

 

Publicaties MBT Nederland

 

Hutsebaut, J. & Aleva, A. (2020). The identification of a risk profile for young people with borderline personality pathology to assist in personalizing treatment: a review of recent literature. Current Opinion in Psychology. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.06.004.

Hutsebaut, J., Debbané, M., & Sharp, C. (2020). Designing a range of mentalizing interventions for young people using a clinical staging approach to borderline pathology. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 7(1), 6. doi:10.1186/s40479-020-0121-4

Armando, M., Hutsebaut, J., & Debanné, M. (2019). A mentalization-informed staging approach to clinical high risk for psychosis. Frontiers of Psychiatry, 10: 385

Gerits, L., & Bales, D. (2019). Mentalization Based Treatment voor adolescenten (MBT-A): over mentaliseren, gehechtheid en epistemisch vertrouwen in het werken met adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek. In: Gehechtheid in de behandelkamer, Uitgeverij SWP, Amsterdam.

Videler, A.C., Hutsebaut, J., Schulkens, J.E.M., S. Sobczak, & S.PJ. van Alphen (2019). A life span perspective on borderline personality disorders. Current Psychiatry Opinions, 21: 51.

Hutsebaut, J., Videler, A.C., Verheul, R., & van Alphen, S.P.J. (2019). Managing Borderline Personality Disorder from a life course perspective: clinical staging and health management. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 10, 309-316.

Bales, D., Bateman, A.W. (2012). Partial Hospitalization Settings. In Bateman, A.W., Fonagy, P. (red). Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. American Psychiatric Publishing, Inc. Hfd. 8; 197-227.

Hutsebaut, J., Bales, D.L., Busschbach, J.J.V., & Verheul, R. (2012). The implementation of Mentalization-Based Treatment for Adolescents: a case study from an organizational, team and therapist perspective. International Journal of Mental Health Systems, 2012; 6: 10.

Bales, D, (2012). Mentalization-Based Treatment voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: T.J.M. Ingenhoven, A.C. van Reekum, J.B. van Luyn, P. Luyten Handboek borderline persoonlijkheidsstoornis. Uitgeverij De Tijdstroom, Hfd. 5; 111-127.

Bales, D., Beek, N. van, Smits, M., Willemsen, S., Busschbach, J.J.V. van, Verheul, R. & Andrea, H (2012). Treatment outcome of 18-months, day hospital Mentalization-Based Treatment (MBT) in patients with severe borderline personality disorder in the Netherlands. Journal of Personality Disorders.

Nijssens, L, Luyten, P. & Bales, D. (2012) Mentalization Based Treatment for Parents (MBT-P) with Borderline Personality Disorder and their Infants. In: Midgley, N. & Vrouva, I. (eds.) Keeping Children in Mind: Mentalization-based Interventions with Children, Young People and their Families.

Hutsebaut, J., Bales, D., Kavelaars, M., Gerwen, J. van, Busschbach, J.J.V., & Verheul, R. (2011). Implementatie van een behandelmodel voor persoonlijkheidsgestoorde adolescenten. Successen, mislukkingen en aanbevelingen. Tijdschrift voor psychotherapie, 37, 162-176.

Hutsebaut, J. (2009). Mentaliseren in de adolescentie. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 36, 34-51.

Hesselink, A., Bales, D. (2009), De borderline persoonlijkheidsstoornis, Impulsief, angstig en instabiel. In: Muste, E., Cornelissen, K., Hartman, S. (red.), Persoonlijkheidsproblemen, beleving en behandeling. Amsterdam, NL.: Boom. P. 54- 58.

Bales, D., Van Beek, N., & Bateman, A. (2009). Mentalization-based treatment voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: E.H.M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul & W.M. Snellen (Eds). Handboek persoonlijkheidspathologie (pp. 265-288). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Bales, D. (2008). Mentalization-based therapy voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis – recente ontwikkelingen. Tijdschrift voor psychiatrie, suppl.1. 10

Bales, D.L., Beek, N.v., Bateman, A. (2007). Mentalization-Based Treatment voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In Eurelings-Bontekoe, E.H.M, Verheul, R., Snellen, W.M. (red), Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten, NL: Bohn Safleu van Loghum. Hfd. 14; 249- 271

Bales, D. & Bateman, A.W. (2007). MBT in day hospital settings. In: Bateman, A.W., Fonagy, P. (eds.) Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. American Psychiatric Publishing.

Bales, D.  Mentalization-Based Treatment voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In:  T.J.M. Ingenhoven, A.C. van Reekum, J.B. van Luyn, P. Luyten (red.). Handboek Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Uitgeverij De Tijdstroom.

Meekeren, E. v., Oprel, D., Bales, D.L. (2007).In Gehoord; 7de Europese congres van de ISSPD. Praag, 7-1- juni 2006. Tijdschrift voor Psychotherapie.