Kan ik nog annuleren nadat ik mijn bevestiging heb ontvangen?

De volledige annuleringsvoorwaarden staan opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

Annulering dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Bij schriftelijke annulering geldt de poststempel als annuleringsdatum, bij een e-mail de verzenddatum. Bij annulering tot vijf weken vóór aanvang van de training/opleiding is de Opdrachtgever € 50,- aan MBT Nederland verschuldigd. Bij annulering korter dan vijf weken vóór aanvang van de training/opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.