Hoe zorg ik ervoor dat ik de accreditatiepunten ontvang?

Door bij uw inschrijving duidelijk uw registratienummer per beroepsvereniging op te geven kan MBT Nederland na afloop van de training uw punten bijschrijven via het programma PEOnline. Dit kan alleen als u uw volledige gegevens opgeeft; compleet registratienummer, voorletters, achternaam. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Zonder de correcte gegevens kunnen wij geen punten toekennen en hiervoor kan MBT Nederland ook geen verantwoording dragen.

Welke accreditatie wordt er aangevraagd bij mijn training?

Op de website wordt per training aangegeven bij welke beroepsvereniging accreditatie wordt aangevraagd. Enkel en alleen de beroepsvereniging zelf kan de accreditatie aanvraag beoordelen en punten toekennen. Wanneer de punten zijn toegekend maken wij dit ook bekend op de website.

Ben ik verplicht literatuur aan te schaffen?

Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u welke literatuur er aangeschaft dient te worden en wat u voorafgaand aan de training dient voor te bereiden. Zonder deze literatuur mist u de voorbereidingskennis die nodig is tijdens de training. Wellicht zijn er collega’s of is er een bibliotheek bij uw instelling waar u de literatuur kunt lenen.

Kan ik vooraf in contact komen met de trainers?

Heeft u specifieke vragen over de inhoud van de training dan kunt u allereerst contact opnemen met MBT Nederland. Mochten wij uw vraag niet kunnen beantwoorden dan zullen wij in contact treden met de trainer(s).

Krijg ik een bewijs van deelname?

Na afloop van de training ontvangt u een officieel certificaat, ondertekend door de trainer(s). Hierop staan ook de toekenning van de accreditatiepunten per beroepsvereniging.

Kan mijn collega mijn plaats innemen zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht voor het verwerken van deze wijziging?

De volledige annuleringsvoorwaarden staat opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

De Opdrachtgever kan een vervanger voordragen. Hiervoor dient de Opdrachtgever schriftelijk of per mail een verzoek in bij MBT Nederland Indien de vervanger voldoet aan de toelatingseisen van de betreffende training/opleiding zal MBT Nederland slechts € 50,- administratiekosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen voor deze wijziging.. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de training/opleiding.

Kan ik nog annuleren nadat ik mijn bevestiging heb ontvangen?

De volledige annuleringsvoorwaarden staan opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

Annulering dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Bij schriftelijke annulering geldt de poststempel als annuleringsdatum, bij een e-mail de verzenddatum. Bij annulering tot vijf weken vóór aanvang van de training/opleiding is de Opdrachtgever € 50,- aan MBT Nederland verschuldigd. Bij annulering korter dan vijf weken vóór aanvang van de training/opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.

Hoe verloopt de facturatie van mijn training?

De volledige facturatie informatie staat opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

MBT Nederland brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum.

Het facturatie adres geeft u op bij uw inschrijving. Vul deze volledig en compleet in, denk hierbij ook aan een eventueel kostenplaatsnummer van uw afdeling/organisatie.

Kan ik een plaats reserveren?

Afhankelijk van uw situatie en het moment van inschrijving hanteren wij een optie reservering voor maximaal 2 weken. U krijgt dit altijd van ons te horen bij uw reservering.

Hoe schrijf ik mij in voor een training?

Al onze trainingen staan op onze website, daar vindt u ook de button om u in te schrijven.  U kunt hier zelf aanklikken voor welke datum u zich inschrijft. Nadat u uw inschrijving via onze website heeft verstuurd ontvangt u van ons (binnen enkele werkdagen) persoonlijk een email met daarin de definitieve bevestiging van uw inschrijving en de benodigde informatie.