Krijg ik een bewijs van deelname?

Na afloop van de training ontvangt u een officieel certificaat, ondertekend door de trainer(s). Hierop staan ook de toekenning van de accreditatiepunten per beroepsvereniging.