MBT en Crisis

  • Golden Tulip Keyser Hotel Breda
  • 1 dag (09:15- 17:00)
  • 6 lesuren
  • Ad Gerritsen
  • € 495,00
Inschrijven

MBT en Crisis

Crisishantering is een belangrijk onderdeel van MBT behandelingen. In deze training leert u hoe er vanuit het MBT-model wordt gekeken naar crisis en hoe de hantering van crisissituaties vanaf de start van de behandeling een plek krijgt. Daarbij is er veel aandacht voor voorspellend werken, het doen van risico-inschattingen, het werken met een (MBT) Signaleringsplan en het inschatten van de verschillende fasen bij een crisis. Elke fase kent eigen specifieke interventies waarmee tijdens de training geoefend wordt. De mentale toestand van de patiënt, inclusief de sociale context voorafgaand aan de crisis, geeft richting aan de wijze waarop effectief met een (oplopende) crisis kan worden omgegaan.

De training bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Door middel van rollenspellen zullen MBT-interventies geoefend worden. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen er meerdere trainers aanwezig zijn zodat in kleine groepen kan worden geoefend. De training biedt voldoende ruimte en veiligheid om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.

 


Inschrijven