MBT Familie

  • Golden Tulip Keyser Hotel Breda
  • 2 dagen (09:30 - 17:00 uur)
  • 12 klassikale lesuren en daarnaast 3 uur aan online theorie
  • Hanneke van Aalst, Lidewij Gerits
  • € 995,00
Inschrijven

MBT Familie

Vanuit mentaliserend perspectief kunnen gedrags- en emotionele problemen binnen gezinnen begrepen worden als relationele problemen samenhangend met een verlies van mentaliseren. In deze training maakt u kennis met MBT for Families (MBT-F) een behandelmethodiek die zich richt op het herkennen en behandelen van problemen met mentaliseren specifiek binnen gezinsrelaties. U krijgt een korte introductie in het model waarna we met elkaar aan de hand van een vignet gaan oefenen met het maken van een mentaliserend gezinsprofiel. Het mentaliserend gezinsprofiel brengt de specifieke problemen met mentaliseren van de verschillende gezinsleden in samenhang met elkaar in kaart en geeft richting aan ons therapeutisch handelen in het bevorderen of herstellen van een mentaliserend proces. Wanneer het lukt niet mentaliserende interactiepatronen binnen gezinnen te stoppen en het mentaliseren te herstellen komt er ruimte voor meer wederzijds begrip en onderling vertrouwen, worden de natuurlijke vermogens van gezinnen om emoties samen te reguleren versterkt en kunnen er nieuwe ervaringen en betekenissen ontstaan.

Deze training betreft een blended learning, wij bieden op het online MBT Nederland platform de theorie aan via video’s. Tijdens de trainingsdagen zal er geoefend worden met de theorie.


Inschrijven