MBT en Adolescenten – Blended Learning

  • Golden Tulip Keyser Hotel Breda
  • 1 dag (09.00 - 17.00 uur)
  • 6 klassikale lesuren daarnaast 2,5 uur aan online theorie
  • Hanneke van Aalst, Lidewij Gerits, Janine Driessen
  • € 695,00
Inschrijven

MBT en Adolescenten – Blended Learning

Problemen met mentaliseren kunnen aan de basis liggen van verschillende psychische problemen en vastgelopen interacties en conflicten in gezinnen. Steeds meer therapeuten maken gebruik van een mentaliseren-bevorderend kader om kinderen en jongeren met (vaak) ernstige problemen en hun gezinnen te helpen. Recente neurowetenschappelijke en andere studies hebben duidelijk gemaakt dat de adolescentie wellicht een cruciale fase is in de ontwikkeling van dit mentaliseren. In deze tweedaagse training wordt ingegaan op de ontwikkeling van het mentaliseren in de adolescentie.

Accent ligt op de ingewikkelde interactie tussen een bestaande gehechtheidsrelatie tussen ouders en kinderen, de neurobiologische en andere veranderingen in de adolescentie, de daaruit resulterende ontwikkelingstaken en de impact daarvan op jongeren en ouders. Daarnaast wordt een introductie gegeven op de behandeling van deze jongeren met Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A) en de adaptaties die wellicht nodig zijn in vergelijking met de behandeling van volwassenen.

Deze training betreft een blended learning, wij bieden op het online MBT Nederland platform de theorie aan via video’s. Tijdens de trainingsdag zal er geoefend worden met de theorie.

Datum 2024: 

  • Vrijdag 27 september 2024

 


Inschrijven