MBT en de Psychiater

  • Golden Tulip Keyser Hotel Breda
  • 1 dag (09.00-17.00 uur)
  • 6,5 uur
  • Ad Gerritsen
  • €525,-
Inschrijven

MBT en de Psychiater

De psychiater krijgt in MBT-behandelprogramma’s (en ook in andere behandelingen) voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen regelmatig te maken met ingewikkelde situaties met patiënten, zoals:

  • patiënten met wie je moeilijk contact kunt krijgen en houden, of
  • patiënten die vanuit de teleologische modus perse medicatie willen hebben terwijl daar geen indicatie voor is, of
  • patiënten die fors suïcidaal zijn, eerdere ernstige suïcidepogingen hebben gedaan, medicatie sparen, en niet willen of kunnen samenwerken, of
  • patiënten die hun medicatie niet of onregelmatig slikken, of
  • patiënten die perse niet willen dat er informatie wordt opgevraagd over eerdere, medicamenteuze behandelingen.

Klik hier voor de toelichtingsvideo: Toelichting training MBT en de Psychiater

Ook kan de psychiater terecht komen in complexe situaties met het behandelteam, zoals onduidelijkheden over taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen psychiater en psycholoog en visieverschillen over diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en/of beoordeling van suïcidaliteit. Daarnaast kan de psychiater natuurlijk te maken krijgen met samenwerkingsproblemen met het behandelteam.

Het is heel erg belangrijk dat je als psychiater zulke situaties kunt hanteren.

Vanuit de MBT hebben we daar handvatten voor ontwikkeld.


Inschrijven