Supervisorenopleiding

  • Golden Tulip Keyser Breda
  • 1 tot 2 jaar
  • Minimaal 24 uur opleiding (exclusief supervisie sessies en voorbereiding)
  • Liesbet Nijssens, Lidewij Gerits
  • €250 voor de toelatingstest, €1.950 voor de 4-daagse supervisorentraining en €800 voor supervisies
Inschrijven

Supervisorenopleiding

Februari 2025 start er weer een nieuwe supervisorenopleiding MBT! Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

MBT Nederland biedt een door het Anna Freud Centre gelicentieerde MBT Supervisorenopleiding aan. De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs, supervisies klinische vaardigheden (MBT) en leersupervisies (supervisie over het geven van supervisie). Tijdens de opleiding wordt al gestart met het geven van supervisie aan MBT Basistherapeuten in opleiding. Het totale traject beslaat 1 tot maximaal 2 jaar. De gegeven supervisies tijdens het traject worden erkend door het Register MBT.

De MBT Supervisorenopleiding is toegankelijk voor alle ervaren MBT behandelaren met een registratie op specialistisch niveau (MBT Therapeut, MBT Sociotherapeut, MBT Vaktherapeut en/of MBT Systeemtherapeut).
Voor MBT Therapeuten is er de mogelijkheid om, bij voldoende belangstelling, een MBT Supervisorenopleiding aan te bieden welke tevens erkend is door de NVP.

Ten behoeve van de toelating tot de supervisorenopleiding dient een opdracht gemaakt te worden bestaande uit een bandje van een therapiesessie en een reflectieverslag. Op basis van deze opdracht wordt een persoonlijk opleidingsplan vastgesteld. Vast onderdeel van dit opleidingsplan zijn de leersupervisies en het cursorisch onderwijs. Het aantal benodigde supervisies klinische vaardigheden wordt vastgesteld op basis van de opdracht waarbij een gericht advies wordt gegeven aan welke competenties eventueel nog gewerkt dient te worden.

Het cursorisch onderwijs bestaat uit vier cursusdagen verspreid over ongeveer één jaar. In totaal worden er in deze periode tevens 8 leersupervisies gevolgd.

De cursusdagen zullen plaatsvinden bij Golden Tulip Keyser Hotel te Breda. De leersupervisies worden online en/of live gegeven.

De trainers zijn L. Nijssens, L. Gerits en J. de Vos.


Aanmeldingsprocedure:

U kunt zich hier aanmelden voor de MBT Supervisorenopleiding: Supervisorenopleiding 2024-2025 – Aanmelden (aanmelder.nl).
Graag bij aanmelding aangeven of u belangstelling heeft voor een NVP-erkende opleidingsroute.

Na aanmelding ontvangt u een brief met nadere uitleg over de toelatingsopdracht en de documenten die  aangeleverd moeten worden. De opdracht wordt beoordeeld door de toelatingscommissie ten behoeve van het opstellen van het persoonlijk opleidingsplan. Bij toelating tot de opleiding ontvangt u hiervan schriftelijk bericht met persoonlijke feedback.

Bij start van de opleiding is het van belang dat u beschikt over een supervisant MBT. Na de eerste cursusdag starten de leersupervisies en worden de gegeven supervisies erkend door het Register MBT voor MBT Basistherapeuten in opleiding (mits supervisant ook aan de overige vereisten voldoet waaronder het gevolgd hebben van een gelicentieerde basistraining MBT).

Inschrijven in het Register MBT als supervisor in opleiding (i.o.) is mogelijk na de eerste cursusdag. U ontvangt hiervoor een verklaring van MBT Nederland. Als MBT Supervisor i.o. bent u bevoegd tot het geven van MBT supervisie aan MBT Basistherapeuten in opleiding. Na afronding van de gehele opleiding ontvangt u een verklaring waarmee u zich kunt inschrijven in het register als supervisor op specialistisch niveau (MBT Supervisor, MBT Supervisor Sociotherapie, MBT Supervisor Vaktherapie, MBT Supervisor Systeemtherapie).

De deelnemer dient de supervisorenopleiding (inclusief benodigd aantal klinische en/of leersupervisies) binnen twee jaar na start van de opleiding afgerond te hebben om opgenomen te kunnen worden in het MBT-register als MBT supervisor. Daarna vervalt de inschrijving als MBT Supervisor i.o.


Inschrijven